Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Arbejdsløshed i Norge

Arbejdsløsheden i Norge har historisk set været meget lav og i nogle brancher er den fortsat 0 – 1%, hvilket anses for at være fuld beskæftigelse.

Siden årtusindeskiftet har arbejdsløsheden i Norge været på sit højeste niveau i 2005 (4,5%) og sit laveste niveau i 2007 (2,5%), hvilket – sammenlignet med de fleste andre lande – er meget lavt. Siden 2007 har arbejdsløsheden i Norge haft en stigende tendens til de nuværende 4,2% (juni 2015).

Det er dog værd at nævne, at arbejdsløsheden i Norge har været betydeligt lavere end i Danmark og Sverige siden slutningen af 1992.

Opsummerende kan man sige, at arbejdsløsheden i Norge fortsat er lav og at danskernes muligheder for at finde job i Norge fortsat er virkelig gode – især fordi de norske arbejdsgivere godt kan lide danskere og generelt foretrækker dansk arbejdskraft fremfor f.eks. østeuropæisk.

 

Ledigheden i de nordiske lande

Herunder ses en sammenligning af arbejdsløsheden i Danmark, Norge og Sverige de seneste år:

Som det fremgår af grafen ovenfor, har arbejdsløsheden i Norge været lavere end i Danmark og Sverige siden december 1992.

 

Arbejdsløsheden i Norge 1987 – 2015

I skemaet nedenfor ses udviklingen i Norges arbejdsløshed fra 1987 til 2015 (de seneste data er fra 24. juni 2015):

År Ledige I procent
1987 45.000 2,1
1988 69.000 3,2
1989 106.000 4,9
1990 112.000 5,2
1991 116.000 5,5
1992 126.000 5,9
1993 127.000 6,0
1994 116.000 5,4
1995 107.000 4,9
1996 108.000 4,8
1997 92.000 4,0
1998 74.000 3,2
1999 74.000 3,2
2000 81.000 3,4
2001 84.000 3,5
2002 92.000 3,9
2003 107.000 4,5
2004 106.000 4,5
2005 111.000 4,6
2006 84.000 3,4
2007 63.000 2,5
2008 67.000 2,6
2009 82.000 3,2
2010 94.000 3,6
2011 86.000 3,3
2012 86.000 3,2
2013 95.000 3,5
2014 96.000 3,5
2015 117.000 4,2

 

Som det kan ses i tabellen ovenfor, har arbejdsløsheden i Norge været stigende siden 2007 og antallet af arbejdsløse er i dag det højeste siden 1993.

Man bør dog ikke lade sig afskrække af disse tal, da arbejdsløsheden fortsat er lavere end i f.eks. Danmark og Sverige, og desuden er markant lavere end i de fleste andre europæiske lande.

 

Flere arbejdsløse?

Selvom nogle nordmænd frygter, at arbejdsløsheden vil nå et historisk højt niveau med 200.000 ledige inden år 2020, er eksperternes meninger om denne forudsigelse meget delte.

Baggrunden for mistanken om høj fremtidig arbejdsløshed bunder i de senere års opbremsning i Norges oliesektor. Denne opbremsning forventes ikke kun at skabe arbejdsløshed i oliesektoren, men også alle de brancher, der er indirekte tilknyttet oliesektoren – hvilket inkluderer alt fra advokater til personale i hotel- og restaurationsbranchen.

I en rapport fra Menon Analyse fra 2012 anslår man, at der er 250.000 jobs, som er relaterede til oliesektoren og disse udgør 10% af den samlede arbejdsstyrke.

Som dansker der søger arbejde i Norge, kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved, om dette vil begrænse mulighederne for at finde arbejde i fremtiden – og svaret vil være “ja”; især hvis man arbejder i brancher med tilknytning til oliesektoren og hvis forudsigelserne om arbejdsløshed viser sig at holde stik.

Omvendt kan man sige, at efterspørgslen på dansk arbejdskraft i Norge også er høj i fag, som ikke har nogen umiddelbar tilknytning til oliesektoren (f.eks. pædagoger, sygeplejersker, tømrere osv.). og at man i disse fag som udgangspunkt ikke har grund til at bekymre sig.

Men alle disse overvejelser er meget spekulative og man kan argumentere for, at det i mange tilfælde nok er bedst, at man bare “kaster sig ud i det”.

 

Geografiske forskelle

Nogle kommuner og områder i Norge er hårdere ramt af arbejdsløshed end andre. I områderne med laveste arbejdsløshed er procentsatsen på omkring 0,5%, mens den er over 7% i områderne med højest arbejdsløshed.

Hvis man som dansker flytter til Norge for at arbejde, kan man tage den lokale arbejdsløshedsprocent med i overvejelserne. Du kan se en oversigt over kommunerne med de højeste og laveste arbejdsløshedsprocenter i Norge her.

 

Hvis man bliver arbejdsløs i Norge

Hvis man arbejder i lovligt Norge, er man automatisk dækket af den offentlige arbejdsløshedsforsikring og har derfor ret til sociale ydelser i tilfælde af arbejdsløshed. Man har med andre ord ikke behov for en en a-kasse eller fagforening i Norge (selvom disse også findes) for at få dagpenge.

Der findes naturligvis visse krav til hvor meget man skal have arbejdet og tjent for at være berettiget til dagpenge i Norge. Læs evt. mere om dagpenge på NAV.

 

 

Yderligere informationer

 

 

Alle data i denne artikel baserer på AKU-tal fra Statistisk Sentralbyrå, Danmarks StatistikStatistiska centralbyrån og Eurostat.


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: