Job i norge som dansker

Hvordan finder man et job i Norge som dansker? Der er flere muligheder end man umiddelbart skulle tro, da der er stor efterspørgsel på dansk arbejdskraft blandt norske arbejdsgivere. Hertil kommer, at arbejdsløsheden i Norge generelt har et lavt niveau og at den i nogle brancher er 0 – 1%, hvilket anses for at være

Læs mere

Vikar sygeplejerske i Norge

At arbejde som vikar sygeplejerske i Norge giver en lang række fordele i forhold til arbejdet som sygeplejerske i Danmark; især i forhold til løn, arbejdsområder, arbejdsforhold, praktiske forhold osv. Hertil kommer, at den udlandserfaring man tilegner sig, er en klar fordel, når man i fremtiden skal søge job i Danmark (eller andre lande). Ulemper er

Læs mere

Sygeplejerske i Norge – Job, arbejde og løn

Som dansk sygeplejerske kan man med fordel rejse til Norge for at arbejde; lønnen er bedre, arbejdsforholdene er mere fordelagtige og udlandserfaringen er en fordel for karrieren som helhed. Hertil kommer, at det er nemt at finde arbejde i Norge, da der er stor mangel på sygeplejersker. På samme måde er det ofte også muligt, at

Læs mere

Pædagog i Norge – Job, arbejde og løn

Mere end 100 danske pædagoger rejser hvert år til Norge for at arbejde – og det er en blanding af nyuddannende og erfarne pædagoger, ligesom det både er arbejdsløse og folk i arbejde, der rejser derop. Mulighederne for at få et job som pædagog er meget bedre i Norge end i Danmark, fordi der er

Læs mere

Tømrer i norge – Job, arbejde og løn

Der mangler kvalificerede tømrere i Norge og det får mange norske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen til at søge udenlandsk arbejdskraft. Som i de andre nordeuropæiske lande har der i Norge i de senere år været en tendens til, at flere og flere østeuropæiske håndværkere får job – men de fleste norske virksomheder foretrækker håndværkere fra Danmark

Læs mere

Lærerjobs i Norge

Lærerjobs i Norge er generelt mere attraktive end i Danmark. Dette skyldes især de højere lønninger, den lavere indkomstskat og de mere fordelagtige arbejdsforhold. Hertil kommer, at man som uddannet lærer fra Danmark har meget nemt ved at få job i Norge pga. pga. de små sproglige og kulturelle forskelle samt den store mangel på kvalificerede lærere

Læs mere

IT-jobs i Norge

Der er mange fordele ved at tage et IT-job i Norge fremfor i Danmark; lønningerne er højere, skatten er lavere og arbejdsforholdene er normalt også bedre. Hertil kommer, at der er mangel på IT-medarbejdere i Norge og at virksomhederne derfor virkelig værdsætter medarbejdere med de rette kompetencer. Her på siden kan du læse om, hvordan du

Læs mere

Pension og folkepension i Norge

Reglerne omkring pension i Norge minder meget om de danske; der findes f.eks. både private pensionsopsparinger samt pensionordninger hos nogle arbejdsgivere. Folkepensionen fungerer også nogenlunde på samme måde; hvor man i Danmark får et grundbeløb og et pensionstillæg, får man i Norge en grundpensjon og et særtillæg. I begge lande er man berettiget til pension, når man

Læs mere

Valuta og valutakurser i Norge

Den norske valuta er den norske krone, som forkortes kr på norsk og NOK i internationale sammenhænge (den såkaldte “ISO 4217-kode”). Ligesom den danske krone opdeles 1 norsk krone i 100 ører. Den norske krone må udelukkende udstedes af nationalbanken i Norge (Norges Bank) og den norske pengesedler og mønter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Den norske

Læs mere

Færger til Norge

Hvis du skal til Norge kan du med fordel tage en færge fremfor at flyve – turen er både flottere og mere behagelig. Man kan f.eks. tage hurtigfærgen fra Hirtshals til Kristiansand, hvor overfartstiden er 3 timer og 15 minutter, eller den noget længere sejltur fra Frederikshavn til Oslo, som varer 9 timer og 15 minutter. Herudover

Læs mere

Priser i Norge (i forhold til Danmark og EU)

Norge har det næsthøjeste overordnede prisniveau i Europa og overgås kun af Schweiz. Sammenlignet med EU-landene er prisniveauerne i Norge og Schweiz hhv. 48% og 54% højere. I Norge er det især priserne på alkohol og tobak bemærkelsesværdige, idet de ligger hele 150% over gennemsnittet for EU-landene. Priserne på elektricitet, audiovisuelt udstyr og møbler derimod ligger nogenlunde på niveau

Læs mere

Benzinpriser i Norge

Selvom benzinpriser hele tiden ændrer sig, er benzinpriserne i Norge forholdsvist høje – og ofte de højeste i verden.  De gennemsnitlige benzinpriser i Norge er følgende (juli 2015): Bilbenzin: NOK 14,92 (blyfri 95 oktan) Diesel: NOK 12,60 I 2014 var priserne på benzin følgende: Benzin: NOK 14,78 (blyfri 95 oktan) Diesel: NOK 13,16 Du kan altid se opdaterede

Læs mere

Leveomkostninger i Norge

Leveomkostningerne i Norge er generelt højere end i Danmark – og resten af EU for den sags skyld. Det eneste land i Europa der er dyrere end Norge, er Schweiz. I denne artikel har vi opstillet et fiktivt budget for en person, der bor i Oslo, hvilket kan give dig en ide om, hvad det

Læs mere

Vejafgifter, bompenge og BroBizz på betalingsveje i Norge

Der findes omkring 50 betalingsveje i Norge, hvor man skal passere et betalingsanlæg for at betale vejafgift (også kaldet bompenge). Selvom langt de fleste anlæg er automatiske, findes der stadig enkelte, hvor det kun er muligt at betale manuelt. I praksis findes der to løsninger, som gør det nemt at passere anlæggene: Visitors Payment BroBizz® I denne

Læs mere

Dagpenge i Norge

Når man arbejder og betaler skat i Norge, er man automatisk berettiget til dagpenge fra den norske stat, fordi dagpenge i Norge er en del af det sociale sikkerhedsnet (folketrygden). Om du som dansker i Norge er berettiget til dagpenge, afhænger derfor af, om du betaler din skat i Norge eller i Danmark. Som udgangspunkt

Læs mere

Fakta om Norge

Her har vi samlet en række sjove og interessante fakta om Norge:   Hurtige fakta Monark: Harald V Statsminister: Erna Solberg Styreform: Konstitutionelt monarki, parlamentarisk demokrati Officielle sprog: Norsk og samisk Valuta: Norske krone (NOK) Nationaldag: 17. maj Største by: Oslo (også hovedstad) Befolkning: 5,166 millioner Religion: Protestantisk kristendom (statskirke) 86% – øvrige kristne religioner 7,5% –

Læs mere

Immigranter i Norge

Herunder ses en oversigt over de forskellige grupper af immigranter og deres størrelser i Norge. Oversigten strækker sig over 20 år (1995 – 2015):     1995 2015 Total 186.039 669.380 Procentdel af befolkningen 4,3 13,0   Europa, total 92.887 368.823 Polen 5.015 90.962 Sverige 13.860 36.887 Litauen 74 35.901 Tyskland 6.761 24.611 Danmark 17.265

Læs mere

Skat i Norge

Danskere der arbejder i Norge skal som udgangspunkt betale skat i det land, som deres arbejdsgiver befinder sig i; dvs. hvis arbejdsgiveren er norsk, skal der betales skat i Norge og hvis arbejdsgiveren er dansk, skal der betales skat i Danmark – men der er undtagelser. Skattesystemet i Norge minder meget om skattesystemet i Danmark; selvangivelse, skatteopgørelse (dvs. årsopgørelse),

Læs mere

Fagforeninger i Norge

Fagforeninger i Norge har – ligesom fagforeninger i Danmark og de fleste andre lande – til opgave at forbedre og sikre deres medlemmers løn- og arbejdsvilkår. I praksis beskæftiger fagforeningerne især med lønforhandlinger, tvister mellem arbejdsgivere og ansatte o.lign. De norske fagforeninger er samlet i fagforbund eller foreninger på baggrund af deres erhvervsgruppe. Fagforbundene og foreningerne er organiserede

Læs mere

Uddannelse i Norge

Som dansker er det forholdsvist nemt at studere i Norge, da man kan “tage sin SU med” – dvs. få den udbetalt af den danske stat selvom man studerer i Norge. Hertil kommer, at de danske gymnasiale uddannelser giver adgang til de samme videregående uddannelser i Danmark og Norge; dvs. alle de uddannelser der er tilgængelige i Danmark,

Læs mere

Flytte til Norge

Som dansker eller nordisk statsborger, er det forholdsvist enkelt at flytte til Norge, idet man kan opholde sig i op til 6 måneder i landet uden at skulle ansøge om visum eller arbejds- og opholdstilladelse. Når du flytter til Norge, skal du møde op på et landets skattekontorer, uanset hvor længe du skal bo i landet. På

Læs mere

Danskere i Norge: foreninger, grupper osv.

Overvejer du at flytte til Norge eller befinder du dig allerede i Norge? Ønsker du at komme i kontakt med andre danskere, der bor og arbejder i Norge? I så fald er du kommet til det rette sted! Her på siden kan du læse om alle de foreninger, grupper, netværk osv., der findes for danskere

Læs mere

Løn i Norge

Lønniveauet i Norge er højere end i Danmark og de fleste andre europæiske lande. Hvis man omregner den gennemsnitlige løn i Norge fra norske kroner (NOK) til danske kroner (DKK), vil man opdage, at lønningerne i Norge i realiteten er lavere eller lig med lønningerne i Danmark. Man kan dog ikke sammenligne lønninger i forskellige

Læs mere

Job i Oslo

Det behøver ikke at være meget vanskeligt at finde et job i Oslo; man skal blot sørge for at søge effektivt og lede de rette steder. Som dansker har man ovenikøbet nogle sproglige fordele, som mange andre udlændinge ikke har. Hertil kommer, at danskere kulturelt og mentalitetsmæssigt ligger meget tæt på nordmænd, hvilket i mange tilfælde er

Læs mere

Jobportaler og jobdatabaser i Norge

I denne artikel har vi samlet størstedelen af alle jobportaler og jobdatabaser i Norge for at gøre jobsøgningen for danskere nemmere. Jo flere jobportaler og -databaser du anvender i din jobsøgning, jo større er sandsynligheden naturligvis for, at du finder et job i Norge. Hvis du har en uddannelse eller erfaring inden for bestemte brancher,

Læs mere

Findes Jobnet i Norge?

Jobnet er en jobportal, der ejes og drives af den danske stat. Norges svar på Jobnet er: NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen). Forkortelsen NAV stammer fra forvaltningens oprindelige navn Ny arbeids- og velferdsforvaltning. NAV har en stor jobdatabase, der ligesom Jobnet, kan anvendes gratis af arbejdsgiverne. Dette gør NAV til en af de største og mest anvendte jobdatabaser i Norge,

Læs mere

Vikarbureauer og rekruttering i Norge

Hvis du som dansker er på udkig efter et job i Norge, bør du anvende så mange værktøjer som muligt i din jobsøgning – heriblandt rekrutteringsfirmaer og vikarbureauer. For at gøre denne opgave lettere har vi samlet en liste over de største rekrutteringsvirksomheder og vikarbureauer i Norge.   Generel rekruttering og vikarservice For at øge chancen

Læs mere

Arbejdsformidling i norge

I denne artikel gennemgår vi de to typer arbejdsformidling, der findes i Norge: Offentlig arbejdsformidling Privat arbejdsformidling Vi henviser desuden til vores side om at finde job i Norge.   Offentlig arbejdsformidling Den offentlige arbejdsformidling i Norge hedder NAV, som oprindeligt stod for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, men i dag blot hedder Arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV har en database

Læs mere

Find en lejlighed i Norge

Det er ikke altid lige let at finde en lejelejlighed i Norge, da lejemarkedet til tider kan være meget presset. Dette skyldes især, at udbuddet af lejeboliger generelt er meget mindre end efterspørgslen. Ejerlejligheder er nemmere at finde end lejelejligheder i de fleste dele af landet. Vær i øvrigt opmærksom på at ejerlejligheder går under

Læs mere

Bolig i Norge

Man bør som udgangspunkt altid starte med at leje en bolig, når man flytter til Norge. Herved får man mulighed for at lære lokalområdet at kende inden et eventuelt boligkøb. Mange danskere er desuden ikke sikre på, hvor lang tid de vil blive i Norge, når de kommer til landet for at arbejde og bl.a. derfor

Læs mere

Arbejdsløshed i Norge

Arbejdsløsheden i Norge har historisk set været meget lav og i nogle brancher er den fortsat 0 – 1%, hvilket anses for at være fuld beskæftigelse. Siden årtusindeskiftet har arbejdsløsheden i Norge været på sit højeste niveau i 2005 (4,5%) og sit laveste niveau i 2007 (2,5%), hvilket – sammenlignet med de fleste andre lande – er

Læs mere