Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Dagpenge i Norge

Når man arbejder og betaler skat i Norge, er man automatisk berettiget til dagpenge fra den norske stat, fordi dagpenge i Norge er en del af det sociale sikkerhedsnet (folketrygden).

Om du som dansker i Norge er berettiget til dagpenge, afhænger derfor af, om du betaler din skat i Norge eller i Danmark. Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der er udslagsgivende herfor; hvis din arbejdsgiver er norsk, betaler du normalt skat i Norge, og hvis arbejdsgiveren omvendt er dansk, betaler du typisk skat i Danmark – men der er undtagelser.

 

Danske dagpenge i Norge

Du kan få dine dagpenge (arbejdsløshedspenge) fra din danske a-kasse til Norge i op til 3 måneder, hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i Norge. De øvrige betingelser er, at du:

 • er statsborger i Danmark (eller et andet EØS-land eller Schweiz)
 • både bor og opholder dig i Danmark helt frem til afrejsedatoen
 • er medlem af en a-kasse
 • er berettiget til dagpenge på afrejsetidspunktet
 • har tilmeldt dig som fuldtidsarbejdsløs i jobcentret minimum 4 uger forud for den planlagte afrejsedato
 • har ansøgt om en såkaldt PD U2-attest fra din a-kasse, inden afrejse (dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato)

Kravet om de ovennævnte 4-ugers tilmelding hos jobcentret kan du få dispensation for, hvis du blot indfrier ét kriterierne nedenfor. Dispensationen gives, hvis du:

 • følger din partner (dvs. ægtefælle eller samlever), som skal arbejde i over 5 uger eller påbegynde en uddannelse af minimum 18 måneders varighed i Norge
 • er statsborger i Norge og har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i Danmark i minimum 1 uge, efter du blev arbejdsløs
 • kan bevise, at du skal til jobsamtale i Norge
 • ikke bliver arbejdsløshedsforsikret i Norge på trods af, at du arbejder i landet (hvis du f.eks. arbejder for en dansk arbejdsgiver i Norge og derfor fortsat er skattepligtig i Danmark; i dette tilfælde betaler du ikke til den sociale sikring i Norge og er derfor heller ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse fra den norske stat)

4-ugers reglen gælder i øvrigt ikke, hvis du skal til Færøerne (og er berettiget til dagpenge).

Læs også afsnittet nedenfor da det også vedrører nødvendige procedurer for, at du kan få danske dagpenge i Norge.

 

Når du ankommer til Norge

Følgende trin skal du følge for at kunne modtage dagpenge fra en dansk a-kasse i Norge:

 • Tilmelding til NAV: Når du ankommer til Norge, bør du hurtigst muligt tilmelde dig den offentlige arbejdsformidling NAV. Læs evt. mere herom i vores artikel om arbejdsformidling i Norge. Husk at du skal registreres som jobsøgende hos NAV.
 • Vær til rådighed: Udgangspunktet for at du kan tage dine danske dagpenge med til Norge er, at rejser til Norge med henblik på at finde et arbejde i landet. Derfor skal du også være til rådighed på det norske arbejdsmarked, når du modtager dagpenge. Hvis du finder et job, får du ikke længere dagpenge fra din danske a-kasse.
 • Udbetaling: Selvom det er din danske a-kasse, der betaler dig dagpenge, er det de norske myndigheder (NAV), som foretager selve udbetalingen af pengene.
 • 3 måneder: Hvis ikke du finder et job i Norge, er det vigtigt, at rejser tilbage til Danmark inden 3-måneders fristen udløber for at tilmelde dig på jobcentret. Du finder fristen på PD U2-attesten fra din a-kasse.

 

Hvis du allerede er i Norge

Hvis du allerede befinder dig i Norge og bliver arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde fortsat gøre brug af din danske dagpengeret i Norge. Du skal:

 • kunne dokumentere, at du er blevet arbejdsløs i Norge (det er tilstrækkeligt, hvis du kan dokumentere, at du er blevet uforskyldt arbejdsløs efter mindst én dags arbejde)
 • være berettiget til dagpenge i Danmark for at kunne få danske dagpenge i Norge
 • opfylde de generelle norske vilkår for at få ret til dagpenge i Norge

For at ansøge om dagpengene skal du selv sørge for at få bekræftet alle arbejds- og forsikringperioder på en PD U1-attest. Denne attest udstedes af din a-kasse i Danmark.

Der findes dog enkelte undtagelser fra ovenstående regler – som f.eks. hvis du allerede har ret til norske dagpenge eller hvis du har modtaget dagpenge i Norge inden for de seneste 5 år. Kontakt NAV for nærmere information herom.

 

Dagpenge fra den norske stat

For at være berettiget til dagpenge fra den norske stat – dvs. folketrygden – skal du som nævnt betale skat i Norge. Skatten inkluderer den såkaldte trygdeavgift, som i grunden giver dig ret til dagpengene.

Man skal dog også have haft en vis arbejdsindtægt for at være berettiget til dagpengene:

 • Du skal have haft indtægt fra et eller flere lønnede arbejdsforhold på mindst 1,5 G (grundbeløbet i folketrygden) i året som er gået – dvs. 1,5 x grundbeløbet (som i 2015 f.eks. er 90.068 NOK) = 135.102 NOK. Alternativt kan man have 3 G i løbet af de seneste tre kalenderår.

Bemærk at kun “indtægt fra lønnede arbejdsforhold” giver ret til dagpenge. Disse arbejdsforhold inkluderer arbejde hos en arbejdsgiver samt forskellige sociale ydelser fra folketrygden i forbindelse med graviditet. Andre indtægter – som f.eks. andre sociale ydelser fra folketrygden (end graviditetsrelaterede-), kapitalindtægter, formueafkast, indtægt fra selvstændig virksomhed m.fl. giver ikke ret til dagpenge.

 

 

 

Dagpenge fra Norge til udlandet

Nordiske lande

Hvis du flytter fra Norge til et andet nordisk land, kan du i nogle tilfælde få norske dagpenge udbetalt i op til 3 måneder, mens du søger job i det pågældende land. Hvis du ønsker dette, skal du henvende dig til NAV og få dem til at udstede en PD U2-attest. Læs evt. mere herom på NAVs hjemmeside.

Der er dog bestemte krav til din arbejdsløshed (se linket ovenfor) og husk at du ikke må forlade Norge, før du har modtaget din PD U2-attest, da din ret til norske dagpenge ellers frafalder.

Husk også at læse afsnittet nedenfor, da informationerne deri også er vigtige i forhold til dagpengerettigheder i nordiske lande.

 

EØS-lande (inkl. nordiske lande)

Hvis du flytter fra Norge til et andet EØS-land (inkl. Danmark og andre nordiske lande), kan du i nogle tilfælde medtage din optjente ret til dagpenge fra Norge. Dette kan du, hvis du:

 • er omfattet af EØS-aftalen (dvs. er statsborger i et EØS-land)
 • har været medlem af folketrygden i Norge
 • har optjent ret til dagpenge under arbejdsløshed i Norge

De to sidste punkter ovenfor kræver bl.a., at du har arbejdet og betalt skat i Norge.

Hvis du flytter til Danmark og vil have dagpenge fra Norge, kræves det desuden, at du:

 • melder dig ind i en a-kasse og er medlem i mindst 1 år
 • har arbejdet i mindst 1924 timer som fuldtidforsikret eller 1258 timer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år (og det er kun de arbejdstimer, hvor du har været medlem af en a-kasse [eller folketrygden i Norge] der tæller med)
 • er tilmeldt jobnet og opfylder rådighedsforpligtelsen

I andre EØS-lande gælder andre regler og det er op til dig selv at undersøge disse, inden du flytter til et nyt land.

 

Nyttige links


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: