Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Flytte til Norge

Som dansker eller nordisk statsborger, er det forholdsvist enkelt at flytte til Norge, idet man kan opholde sig i op til 6 måneder i landet uden at skulle ansøge om visum eller arbejds- og opholdstilladelse.

Når du flytter til Norge, skal du møde op på et landets skattekontorer, uanset hvor længe du skal bo i landet. På skattekontoret skal du melde din flytning til folkeregistret eller ansøge om et såkaldt D-nummer (afhængigt af om du planlægger at bo i Norge i mere eller mindre end 6 måneder).

Hvis du flytter til Norge sammen et barn under 18 år, skal du have skriftligt samtykke om tilflytningen fra alle personer med forældremyndighed, som ikke flytter med.

 

Folkeregistrene i Norden

De nordiske lande – Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island – er alle omfattede af den internordiske folkeregistreringsaftale (også kaldet den fællesnordiske folkeregistreringsaftale), som kun gør det muligt for nordiske borgere, at være statsborgere i ét land ad gangen.

I Norge er folkeregistret en del af skatteetaten og man henvender sig til dem via et af landets 42 skattekontorer eller internettet. Hvis du flytter til Norge med din familie, skal alle familiemedlemmer møde op på skattekontoret med alle påkrævede dokumenter (se afsnittet ‘Dokumenter til skattekontoret’ nedenfor).

 

Opholdstilladelse

Nordiske – dvs. danske, svenske, islandske og finske – statsborgere behøver ikke opholdstilladelse for at bosætte sig i Norge.

Det eneste man i praksis skal gøre, er at melde sin flytning til folkeregistret i Norge og i sit hjemland, og ansøge om et D-nummer hvis man vil bo i Norge i mindre end 6 måneder.

 

Hvor længe skal du bo i Norge?

Reglerne og procedurerne for udlændinge i Norge afhænger af, hvor man kommer fra og hvor længe man skal bo i Norge:

 • Over 6 måneder: Hvis du planlægger at bo dig i Norge i mere end 6 måneder, skal du meddele de norske myndigheder om, at du flytter til landet senest 8 dage efter din ankomst. Dette gøres ved at møde op på ét af landets 42 skattekontorer med den påkrævede dokumentation (se ‘Dokumenter til skattekontoret’ nedenfor)
 • Under 6 måneder: Hvis du vil opholde dig i Norge i mindre end 6 måneder – for f.eks. at arbejde – skal du ikke meddele din flytning til myndighederne. Du skal dog møde op på skattekontoret for at få et midlertidigt idenfiktionsnummer (D-nummer).
 • Turist: Hvis du rejser til Norge som turist, må du maksimalt opholde dig i landet i 90 dage. Som dansker (eller statsborger i et andet Schengen-land) er du automatisk dækket ind under et turistvisum i denne periode.
 • Pendlere: Hvis du pendler mellem Norge og Danmark (eller et andet land) i forbindelse med arbejde, behøver du ikke at flytte folkeregisteradresse til Norge. Du har dog pligt til at oplyse din indtægt til et norsk skattekontor.

 

Pas og ID

Statsborgere fra Schengen-lande behøver ikke at vise pas ved grænsen, men skal til enhver tid kunne fremvise gyldig billede-ID. Hvis du skal flytte til Norge, er det imidlertid et krav, at du møder op på skattekontor med dit pas og derfor skal du medbringe det.

Turister bør også medbringe deres pas, fordi et pas generelt anses for at være den ypperste form for ID og f.eks. påkræves af alle flyselskaber.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for ind- og udrejse, pas, visum samt opholds- og arbejdstilladelser på Svalbard.

 

Dokumenter til skattekontoret

Hvis du er nordisk statsborger, skal du medbringe følgende dokumenter, når du møder op skattekontoret i forbindelse med din flytning til Norge:

 • ID: Pas eller kørekort i kombination med en udskrift fra dit hjemlands folkeregister, som viser dit statsborgerskab og køn. Udskriftet skal være dateret og ikke ældre end 3 måneder. Det skal desuden være underskrevet og stemplet.
 • Bolig: En købe- eller lejekontrakt på bolig (gælder dog ikke, hvis du flytter til familie bosat i Norge)
 • Økonomi: Ansættelseskontrakt eller et skriftligt ansættelsebevis hvor ansættelsen varer i minimum 6 måneder. Hvis ikke du er arbejdstager i Norge, skal du kunne vise dokumentation for, at du:
  • har egen virksomhed
  • modtager pension
  • bliver forsørget af f.eks. din ægtefælles indtægt

Når din flytning er registreret i det norske folkeregister, sender de en bekræftelse til din nye folkeregister adresse i Norge. Husk at sætte dit navn på postkassen.

 

Flytning med børn

Hvis du flytter til Norge fra et andet nordisk land sammen med et barn, der er under 18 år, er følgende påkrævet:

 • Den eller de personer med forældremyndighed i hjemlandet, som barnet boede hos på fraflytningsadressen, skal underskrive meldingen om tilflytning til det norske folkeregister.
 • Hvis barnet flytter sammen med en forælder, som har eneforældremyndighed over barnet, skal eneforældremyndigheden dokumenteres (f.eks. med et udskrift fra hjemlandets folkeregister).
 • Hvis barnet flytter ud fra et fælles hjem, hvor begge forældre har forældremyndighed, skal forælderen som flytter til Norge medbringe signatur og kopi af legitimation fra den anden forælder, som ikke flytter med.
 • Barnet skal medbringe gyldig legitimation, hvilket i praksis er barnets eget pas.

Husk at alle de familiemedlemmer, der flytter til Norge, skal møde op på skattekontoret umiddelbart efter jeres ankomst til landet.

 

Den sociale sikringsmyndighed (NAV)

Når man bosætter sig i Norge og bliver optaget i folkeregistret, bliver man normalt også automatisk medlem af folketrygden, som giver rettigheder til sociale ydelser o.lign. via den sociale sikringsmyndighed NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Det er dog ikke et krav, at man skal være registreret i det norske folkeregister for at være medlem af folketrygden. På samme måde behøver man heller ikke at være norsk statsborger eller at betale skat i Norge for at være medlem.

Man kan blive medlem af folketrygden på 2 måder:

 • Bosat i Norge: Dit lovlige ophold i Norge skal vare (eller være planlagt til at vare) minimum 12 måneder. Når du er blevet medlem i folketrygden, kan du opholde dig i udlandet i op til 12 måneder i streg uden at miste dit medlemskab. Hvis man pendler mellem Norge og udlandet, kan man dog opholde sig i udlandet i op til 6 måneder i to eller flere år. Hvis du er erhvervsaktiv, er det under alle omstændigheder en forudsætning, at du arbejder for en norsk arbejdsgiver (som har pligt til at betale arbejdsgiver i Norge) og at du ikke modtager løn fra udenlandske arbejdsgivere.
 • Ikke bosat i Norge: Hvis du arbejder i Norge eller i områder, aktiviteter o.lign. med tilknytning til Norge, har du ret til at blive medlem i folketrygden. Helt konkret kan som arbejdstager blive medlem, hvis du:
  • arbejder i Norge eller på den norske kontinentalsokkel
  • er EØS-statsborger og arbejder 1) på et norsk skib*, 2) for den norske stat eller 3) studerer i udlandet og modtager støtte fra Lånekassen**

* Gælder ikke cateringansatte på turistskibe, som er registrerede i Norsk Internasjonalt Skipsregister.

** Hvis du studerer i Norden, skal du være medlem af det sociale system i det land, hvor du studerer.

Læs evt. mere medlemskab af folketrygden på NAVs hjemmeside.

 

Selve flytningen

Hvis du vil flytte indboet fra din bolig i Danmark til Norge, kan dette gøres via et internationalt flyttefirma. Alternativt kan man naturligvis selv leje en flyttebil og klare flytningen på egen hånd.

Når du flytter fra Danmark til Norge, kan du indføre dit indbo i Norge uden at skulle betale told eller afgifter, hvis du:

 • har opholdt sig i udlandet (f.eks. Danmark) i en sammenhængende periode på mindst 1 år
 • har ejet og brugt indboet under dit ophold i udlandet (f.eks. Danmark), og fortsat skal bruge det i Norge
 • du indfører flyttegodset i forbindelse med flytning til Norge

Der gælder dog særlige regler for nogle ting – som f.eks. motorkøretøjer, både, arbejdsudstyr, madvarer, alkohol, tobak, våben, planter og dyr – hvor man enten skal betale en afgift eller have en særtilladelse fra politiet eller andre myndigheder.

Du skal under alle omstændigheder udfylde en erklæring for indførsel af flyttegods til det norske toldvæsen. Læs evt. mere om told og flytning til Norge på det norske toldvæsens hjemmeside.

 

Flytning med kæledyr

I Norge er det Mattilsynet, der har ansvaret for kontrol af levende dyr, som indføres i Norge. Reglerne er strikse og formålet er at undgå, at dyr medbringer smitsomme sygdomme samt at ulovlig handel med dyr undgås.

Hvis du har en hund, kat eller fritte, skal følgende regler som minimum overholdes:

 • Hunden eller katten skal være mindst 3 måneder gammel ved indførsel.
 • Alle dyr skal være ID-mærkede og også have en dyrlægeattest eller et EU-pas.
 • Mellem 24 og 120 før ankomst til Norge skal hunde skal være behandlede mod rævens dværgbændelorm (Echinoccus multilocularis) af en dyrlæge og hunden skal herefter behandles hver 28. dag.
 • Alle dyr skal være vaccinerede mod rabies, medmindre de kommer fra Sverige.

Alle dyr der indføres fra Sverige til Norge, kan passere tolden uden kontrol. Dyr fra alle andre lande skal undersøges af det norske toldvæsen, ligesom de nødvendige dokumenter skal fremvises.

Der gælder særlige regler for indførsel af andre dyr i Norge (såsom heste, fugle, kaniner, gnavere m.fl.). Læs mere herom på Mattilsynets hjemmeside.

 

Nyttige links


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: