Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Løn i Norge

Lønniveauet i Norge er højere end i Danmark og de fleste andre europæiske lande.

Hvis man omregner den gennemsnitlige løn i Norge fra norske kroner (NOK) til danske kroner (DKK), vil man opdage, at lønningerne i Norge i realiteten er lavere eller lig med lønningerne i Danmark.

Man kan dog ikke sammenligne lønninger i forskellige lande ved blot at omregne kursforskellene, da andre faktorer såsom skat, leveomkostninger, inflation m.fl. har stor betydning for den endelige levestandard.

Faktum er, at langt de fleste danskere som bor og arbejder i Norge, føler at deres levestandard er højere i fjeldlandet end i hjemlandet.

 

Fordele ved at arbejde i Norge

Der er typisk følgende fordele ved at arbejde i Norge fremfor Danmark:

  • Lønforskel: Lønningerne anses generelt for at være højere i Norge end i Danmark. I visse fagområder er lønnen i Norge omkring 30% højere end i Danmark.
  • Levestandard: Mange af de danskere der arbejder i Norge, oplever generelt, at de får mere for deres penge og at deres levestandard er højere i fjeldlandet end i hjemlandet.
  • Arbejdsvilkår: Virksomhederne byder generelt på bedre arbejdsvilkår end virksomhederne i Danmark og mange andre lande.
  • Tjenestepension: Når man arbejder i Norge, er man underlagt en obligatorisk tjenestepension på 2% af lønnen, som arbejdsgiveren normalt betaler udover den aftalte løn.
  • Barsel: I Norge har man ret til barsel med fuld løn i 46 uger med et maksimum på NOK 450.000 pr. år, hvor man i Danmark har ret til barselsdagpenge i 32 uger med et maksimum på DKK 132.320 pr. år.
  • Skat: Fordi skatten generelt er lavere i Norge end i Danmark, får man mere af sin løn udbetalt. Læs evt. mere om skat i Norge her.

 

Lønninger i forskellige stillinger

Stilling Gns. månedsløn i NOK
Adm. direktør 73.900
Ledere 63.800
Akademikere 49.600
Håndværkere 36.300
Salg, service og kontor 32.400
Ufaglærte 30.900
Gennemsnit* 43.300

Kilde: ssb.no (2016)

*Gennemsnittet er baseret på det komplette datasæt fra ssb.no.

 

Lønninger i forskellige brancher

Branche Gns. måndsløn i NOK
Fiskeri, jord- og skrovbrug 43.300
Minedrift og udvinding 69.200
Industri 44.400
Energiforsyning (el, gas, vand osv.) 55.600
Vand, afløb og renovation 40.300
Bygge- og anlæg 41.000
Varehandel, reparation af køretøjer 38.900
Transport og lager 43.200
Hotel- og restauration 29.700
Information og kommunikation 56.300
Finansiering og forsikring 62.100
Afsætning og drift af fast ejendom 51.500
Faglige, videnskabelige og tekniske services 53.800
Forretningsmæssige tjenester 36.900
Off. administration, forsvar o.lign. 46.100
Undervisning 42.900
Services inden for sundheds- og socialområdet 39.600
Kulturel virksomhed, underholdning o.lign. 37.800
Andre tjenesteydelser 40.100
Gennemsnit 43.300

Kilde: ssb.no (for indkomståret 2016)

 

Sammenligning af lønninger

Den gennemsnitslige månedsløn for alle fuldtidsansatte i Norge (med deltidsansatte indregnet under en fuldtidsekvivalent) var NOK 43.300 i 2016. Til sammenligning var den gennemsnitslige månedsløn i Danmark DKK 39.000 for alle fuldtidsansatte i 2012 (1).

Hvis man omregner lønnen fra norske kroner (NOK) til danske kroner (DKK), vil man bemærke, at den norske gennemsnitsløn er lavere eller lig med den danske. Her skal man dog være opmærksom på, at man ikke kan sammenligne lønninger direkte fra land til land.

Hvis man skal lave en nogenlunde retvisende sammenligning, skal man foretage en nettolønsberegning, hvor man som minimum tager højde for faktorer såsom skat, leveomkostninger, inflation m.fl. Hertil kommer, at valutakurser hele tiden ændrer sig og at omregningen du foretager i dag, derfor kun giver et øjebliksbillede af forholdet mellem to valutaer.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er i øvrigt nogenlunde den samme i Danmark og Norge (kvindernes løn er ca. 13 – 16% lavere end mændenes i begge lande).


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: