Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Pædagog i Norge – Job, arbejde og løn

Mere end 100 danske pædagoger rejser hvert år til Norge for at arbejde – og det er en blanding af nyuddannende og erfarne pædagoger, ligesom det både er arbejdsløse og folk i arbejde, der rejser derop.

Mulighederne for at få et job som pædagog er meget bedre i Norge end i Danmark, fordi der er decideret mangel på uddannede pædagoger i Norge.

Det er dog ikke kun jobmulighederne, der trækker; de højere lønninger og især de mere fordelagtige arbejdsforhold (med færre børn pr. voksen) betyder meget for de danske pædagoger. Hertil kommer fordelen ved at have udenlandserfaring, som naturligvis er et plus, når man skal søge arbejde i fremtiden.

Alle fordelene indebærer dog også, at man som uddannet pædagog i Norge ofte skal tage mere ansvar end i Danmark – både hvad angår børnenes udvikling og ens kollegaer.

 

Find et job som pædagog i Norge

Når du skal finde et job som pædagog i Norge, er de 3 mest effektive metoder til jobsøgning følgende:

 • Jobportaler: De mest kendte jobdatabaser og -portaler i Norge er det bedste udgangspunkt i din jobsøgning som pædagog. NAV og finn.no er to af de bedste sider, men brug også andre.
 • RekrutteringRessursen er et rekrutteringsfirma med speciale i pædagoger, som man naturligvis bør kontakte. Herudover kan det også betale sig, at kontakte alle de største rekrutterings- og vikarbureauer i Norge.
 • Netværk og sociale medier: Hvis du endnu ikke er flyttet til Norge, bør du kontakte alle i dit netværk, som bor (eller har boet) i Norge eller har andre relationer dertil. Meget ofte kender man mindst et par danskere, som har boet og arbejdet der. En anden meget effektiv måde er ved at lave en simpel statusopdatering på Facebook, Linked, Twitter el.lign., hvor man spørge sit netværk, om der er nogle, der har kontakter i Norge (det er der næsten altid!).

Hvis du allerede befinder dig i Norge, kan du naturligvis også benytte dig af følgende metoder:

 • Aviser (især de trykte)
 • Tekst-TV (ja, det bruger man stadig i Norge!)
 • Uopfordrede ansøgninger samt personligt fremmøde med et CV

Som nævnt flere steder her i artiklen er der mangel på pædagoger i Norge, så man vil som regel kunne nøjes med at bruge jobportalerne og/eller rekrutteringsfirmaerne i sin jobsøgning.

 

Et stort antal ledige jobs

Der blev i gennemsnit opslået 702 ledige pædagogjobs pr. måned i Norge i løbet af første halvår 2015. Dette tal stammer fra NAVs statistik om ledige stillinger i Norge og baserer derfor udelukkende på jobopslag hos NAV (NAV svarer til det danske jobnet). 

Det reelle antal ledige pædagogstillinger er dog højere, da de ikke alle opslås i NAVs jobdatabase. Hertil kommer, at behovet for uddannede pædagoger er meget stort, da flere tusinde pædagogstillinger er besat af medarbejdere uden en pædagogisk uddannelse (pædagogmedhjælpere).

 

Pædagogers løn i Norge

Herunder ses gennemsnitslønnen for pædagoger, der arbejder med børn i alderen 0 – 10 år. Vær opmærksom på at der kan være lønforskelle i forskellige stillinger samt at nyuddannede generelt tjener mindre end medarbejdere med erfaring.

Stilling Branche Løn (år/måned) Antal
Førskolelærere Helse- og omsorgstjenester 447.600/37.300 10.135
Førskolelærere mv. Børnehaver 422.400/35.200 4.992

Kilde: ssb.no

Husk på at man ikke kan sammenligne de norske lønninger direkte med de danske, da man også skal tage højde for andre faktorer såsom indkomstskat, pension, valutakurser, leveomkostninger osv. 

Pædagoger i Norge har dog generelt flere penge efter skat end pædagoger i Danmark. Læs evt. mere om løn i Norge her.

 

Fordelagtige arbejdsforhold

Der er én altoverskyggende faktor, som de fleste danske pædagoger værdsætter meget mere end den højere løn; bedre arbejdsforhold.

I praksis er det især normeringerne – dvs. antallet af børn pr. voksen – der mere fordelagtigt i Norge end i Danmark. I Norge er der typisk 4 medarbejdere (2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere) til 14 børn, hvor der i Danmark normalt kun er 2 (eller maksimalt 3) medarbejdere til det samme antal børn.

Til orientering er BUPLs målsætning om normeringer, at der skal mindst 1 medarbejder til 6 børnehavebørn. I Norge er tallet som nævnt allerede 1 medarbejder til 3 – 4 børn.

For pædagogernes og pædagogmedhjælpernes dagligdag betyder den forskel naturligvis meget og mange af de danske pædagoger, der arbejder i Norge, oplever at deres job:

 • giver flere muligheder med børnene
 • er nemmere at magte
 • foregår i et lavere tempo
 • indebærer mindre larm
 • er mindre stressende og nedslidende

Selvom det er svært at understøtte statistisk, mener nogle pædagoger, at der er en kraftigere tendens til udbrændthed blandt pædagoger i Danmark end blandt pædagoger i Norge.

 

Øget ansvar

Fordi der er mangel på uddannede pædagoger i børnehaverne og fritidsordningerne, skal man i Norge indstille sig på, at man – som uddannet pædagog – kommer til at tage mere ansvar, end man er vant til fra Danmark.

Meget af det øvrige personale er ufaglært og derfor får man ofte rollen som ansvarshavende for både personalet og børnene – og dette øgede ansvar er naturligvis krævende.

Det øgede ansvar har ofte en udviklende effekt på pædagogen, så man i fremtiden kan søge lederstillinger o.lign.

 

Pædagogmedhjælper i Norge

Selvom der hovedsagligt er mangel på uddannede pædagoger, har man også mulighed for at finde arbejde som ufaglært pædagogmedhjælper.

Selve jobsøgningen foregår på samme måde, men man skal dog ikke forvente, at udbuddet af arbejde er ligeså stort som for faglærte pædagoger.

Man skal naturligvis også regne med at lønnen er lavere for pædagogmedhjælpere end for pædagoger (men fortsat højere end for pædagogmedhjælpere i Danmark).

 

Godkendelse til at arbejde

For at arbejde i en norsk børnehave skal man normalt være godkendt af Utdanningsdirektoratet. For at få et fast job skal man godkendes som styrer og pedagogisk leder (titlen børnehavepædagog tildeles med andre ord ikke).

Når man ansættes i en børnehave, får de fleste pædagoger ansvaret som styrer eller pedagogisk leder og netop derfor skal de have godkendelsen hertil.

Bemærk at følgende pædagoger ikke godkendes i Norge:

 • Specialpædagoger
 • Assistenter (i børnehave, skole eller skolefritidsordning)
 • Logopæder
 • Fritidspædagoger
 • Undervisningspersonale til højere uddannelser

 

Arbejde uden godkendelse

I nogle tilfælde kan du arbejde som børnehavepædagog uden godkendelse. Dette gælder hvis børnehaven:

 • allerede har dækket mindstekravet til antallet af pædagogiske ledere og din stilling kommer i tillæg til dette

eller

 • har fået dispensation fra uddannelseskravet af kommunen

Hvis du allerede har fundet et job som pædagog i Norge, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, om ovenstående gælder for dig eller om du skal ansøge om godkendelse til styrer eller pedagogisk leder.

 

Antal godkendelser pr. år

Antallet af danske pædagoger der er blevet godkendt til at arbejde i Norge, er ifølge Utdanningsdirektoratet følgende:

År 2011 2012 2013 2014
Antal pædagoger 13 21 91 108

Som det ses af skemaet ovenfor, har der i de senere år været en stigende tendens til at danske pædagoger søger mod norge for at arbejde.

Yderligere information om godkendelse findes på udir.no.

 

‘Pædagog’ på norsk

Pædagoger der arbejder med børn i alderen 0 – 10 år (i f.eks. børnehaver eller skolefritidsordninger) kaldes barnehagelærere eller førskolelærere på norsk. Begrebet førskolelærere er lidt mere gammeldags end barnehagelærere, men begge ord bruges fortsat i praksis.


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: