Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Priser i Norge (i forhold til Danmark og EU)

Norge har det næsthøjeste overordnede prisniveau i Europa og overgås kun af Schweiz. Sammenlignet med EU-landene er prisniveauerne i Norge og Schweiz hhv. 48% og 54% højere.

I Norge er det især priserne på alkohol og tobak bemærkelsesværdige, idet de ligger hele 150% over gennemsnittet for EU-landene. Priserne på elektricitet, audiovisuelt udstyr og møbler derimod ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet i EU.

Se evt. også disse artikler:

 

Hvorfor er priserne høje i Norge?

Internationale sammenligninger viser, at det generelle prisniveau som regel er højere, jo rigere et land er. På samme måde er det også de lande med de højeste lønninger, der typisk har det højeste prisniveau.

I Norge er det især indtægterne fra landets olievirksomhed, der har bidraget til rigdommen og dermed øget løn- og prisniveauerne. Den underliggende årsag til Norges høje prisniveau er med andre ord primært landets olie.

Ser man de høje priser i lyset af de høje lønninger, fremstår prisniveauet i Norge dog ikke som et specielt højt (fordi de høje priser udhuler de høje lønninger).

På det velkendte Big Mac Index er Norge repræsenteret som det land i verden, hvor prisen på en Big Mac er næsthøjest (igen kun overgået af Schweiz). Selvom Big Mac Indexet ikke er en anerkendt økonomisk måde at sammenligne landes priser på, giver det en hurtig indikation om prisniveauet i et land og illustrerer derfor Norges høje prisniveau.

 

Sammenlignig af Norge og Danmark

Alt er næsten dyrere i Norge end i Danmark, men der er naturligvis undtagelser; Danmark er dyrere end Norge på følgende punkter:

 • Elektricitet, fyringsolie og andre former for brændsel
 • Overnatning på campingpladser
 • Visse fødevarer og drikkevarer (uden alkohol)
 • Nogle snacks (f.eks. nødder, som ikke pålægges ligeså mange afgifter som i Danmark)
 • Bleer og enkelte andre hygiejneartikler
 • Biler (men ikke autoudstyr- og tilbehør)
 • Visse byggematerialer, maling, træbehandling m.fl.

Bemærk at der kan forekomme udsving i priserne i flere af ovenstående vare- og tjenesteydelser, og man derfor ikke være sikker på, at priserne herpå altid er højere i Danmark end i Norge.

Man skal også være opmærksom på, at priserne på nogle varer (især fødevarer) og tjenesteydelser kan svinge en del i Norge alt efter hvor i landet man befinder sig. Hvis man f.eks. er i meget øde egne nordpå, kan nogle varer og ydelser være dyrere end i byområderne sydpå. Omvendt kan f.eks. lokale grøntsager være væsentligt billigere i landområderne end i byerne.

 

Prisniveauer i Norden

I skemaet nedenfor sammenlignes Norge med de øvrige nordiske lande. Schweiz er også medtaget, fordi det er det eneste europæiske land, der overordnet set er dyrere end Norge. Værdierne i skemaet er opstillet som et indeks med Norge = 100.

Prisniveau på forskellige varegrupper (Norge = 100)
Land/varegruppe Gns. for alle varegrupper Mad og drikke Alkohol og tobak Tøj Elektronik Hotel og restaurant
Schweiz 105 111 61 117 123 106
Norge 100 100 100 100 100 100
Island 94 83 80 121 137 82
Danmark 86 87 53 100 96 88
Sverige 81 73 57 99 97 81
Finland 80 77 60 95 100 77

Kilde: Eurostat/smartepenger

 

Priser i Norge og EU

Figuren nedenfor viser Norges priser på forskellige varegrupper i forhold til de 28 EU-lande. Figuren er opstillet som et index med EU = 100 og viser derfor, at Norge er dyrere end EU-landenes gennemsnit på alle områder undtagen “Elektricitet, fyringsolie o.a. brændsel”.

 

Prisniveau i Norge for udvalgte produktgrupper

 

Norges laveste og højeste priser

Herunder gennemgår vi de vare- og tjenestegrupper, som har de højeste og laveste priser i Norge sammenlignet med EU-gennemsnittet. Priserne i Danmark og Sverige er også medtaget, når det er relevant.

 

Alkohol og tobak

De fleste danskere har hørt om, at priserne på alkohol og tobak skulle være enormt høje i Norge; og det bekræftes af figuren ovenfor. I 2014 var priserne på alkohol og tobak næsten 2,5 gange højere end EU-gennemsnittet, dobbelt så højt som i Danmark og omkring 80% højere end i Sverige.

Grunden til at alkohol og tobak er dyrt i Norge, er at denne varegruppe pålægges mange særlige norske afgifter.

 

Fødevarepriser

Norge har også EUs højeste priser på fødevarepriser (kategorien “madvarer og alkoholfri drikkevarer”i figuren ovenfor); her lå Norge 69% over EU-gennemsnittet. Hvis man sammenligner Norge med Danmark og Sverige var fødevarepriserne hhv. 22% og 42% højere.

 

Elektricitet, møbler og audiovisuelt udstyr

Selvom Norge ligger i pristoppen i Europa overordnet set, er dette ikke tilfældet i alle vare- og tjenestegrupper. Figuren ovenfor viser det norske prisniveau set i forhold til gennemsnittet i de 28 EU-lande.

På figuren kan f.eks. se, at prisniveauet for “Elektricitet, fyringsolie o.a. brændsel” ligger 10% under EU-gennemsnittet, men det ligger i virkeligheden også hele 43% under Danmarks niveau, som klart er det højeste i Europa. Man bør dog huske på at priserne på især elektricitet kan svinge meget fra år til år, hvilket især gør sig gældende i Norge, hvor man har meget vandkraft.

“Møbler” og “audiovisuelt udstyr” er to andre kategorier, hvor priserne i Norge er på niveau med EU-gennemsnittet.

 

Husholdningsforbrug

Statistisk Sentralbyrå (som tilsvarer Danmarks Statistik i Norge) bruger en kategori kaldet “varer og tjenester til forbrug i husholdningerne” til at sammenligne leveomkostningerne i forskellige lande (det er ikke den samme som kategorien “Forbrug i husholdningerne” i figuren ovenfor). Kategorien defineres således:

“…Dette begreb omfatter alt forbrug af varer og tjenester, som husholdningerne står for. Undtaget er varer og tjenester, som forbruges af private husholdninger, men som finansieres af det offentlige, såsom uddannelse og sundhedstjenester. Husleje er inkluderet, men ikke boligkøb.” 

I 2014 oversteg de nordiske lande det gennemsnitlige prisniveau i EU med følgende procentsatser:

 • Norge: 48%
 • Danmark: 38%
 • Sverige: 25%
 • Finland: 23%

Som det fremgår af listen ovenfor er Norge dyrest af alle de nordiske lande. Husk dog på at man ikke kan sammenligne priser i forskellige lande direkte (ved f.eks. at sammenligne priserne på to varegrupper), da det er vanskeligt at tage højde for lønninger, indkomstskat, social sikring, valutaer osv. 

 

Yderligere information om priserne i Norge


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: