Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Sygeplejerske i Norge – Job, arbejde og løn

Som dansk sygeplejerske kan man med fordel rejse til Norge for at arbejde; lønnen er bedre, arbejdsforholdene er mere fordelagtige og udlandserfaringen er en fordel for karrieren som helhed.

Hertil kommer, at det er nemt at finde arbejde i Norge, da der er stor mangel på sygeplejersker. På samme måde er det ofte også muligt, at arbejde med sit speciale eller foretrukne fagområde, hvilket langt fra altid er muligt i Danmark.

Selve arbejdet – dvs. de daglige opgaver, arbejdsgangen, kollegaerne, hierakiet på arbejdspladsen osv. – er stort set ens i Norge og Danmark.

 

Antallet af sygeplejerske-jobs i Norge

I det første halvår af 2015 var der i gennemsnit 2.734 ledige stillinger inden for sygeplejen i Norge (inkl. jordemoder-stillinger) pr. måned.

De 2.734 ledige stillinger baserer udelukkende på de jobs, der opslås i jobdatabasen hos NAV (det reelle antal er derfor større).

Til orientering er der i dag:

 • 93.240 ansatte sygeplejersker i Norge
 • 6.038 virksomheder, som beskæftiger sygeplejersker i Norge

Tallene stammer fra Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret, som er to centrale registre, hvor alle norske virksomheder har pligt til at registrere sig og sine medarbejdere.

 

 

Find et job som sygeplejerske i Norge

Fordi der er mangel på sygeplejersker i Norge – og fordi danske sygeplejersker er meget efterspurgte – er det normalt ikke vanskeligt at finde et job i Norge.

Man vil almindeligvis hurtigt kunne finde den rette stilling ved at bruge følgende jobportaler og rekrutteringsbureauer:

 

Jobportaler

 • NAV.no – Den statslige jobdatabase tilsvarende den danske jobnet.dk
 • Finn.no – En af Norges største annoncemarkeder som også har mange ledige sygeplejerskestillinger
 • Legejobber – Jobs til sygeplejersker og læger i Norge og udlandet
 • Sykepleienjobb.no – Selvom denne side ved første øjekast virker god, har den desværre kun et begrænset antal jobs (men det er i det mindste alle sammen jobs til sygeplejersker!)

Se evt. flere norske jobportaler og jobdatabaser her.

 

Rekruttering

 • Centric – Speciale i sundhed, IT, kontor og administration
 • Lenas – Speciale i sundhedsområdet

Se evt. flere norske rekrutterings- og vikarbureauer her.

 

Jobansøgningen

Selvom det ikke altid er nødvendigt at skrive jobsansøgninger til de enkelte stillinger i Norge, anbefales det altid, at man som mininum har én “standard-ansøgning,” som man bruger som skabelon (dvs. at man genbruger den samme ansøgning til de forskellige sygeplejerskejobs).

Det er naturligvis bedst, hvis man kan skrive én unik ansøgning pr. job. Husk på at du i Norge normalt ikke behøver at ansøge mere end en lille håndfuld stillinger, før du finder et job!

Selve jobansøgningen bør skrives, som man ville skrive den i Danmark; en motiveret ansøgning hvori du fortæller; hvorfor du gerne vil have jobbbet, hvad der gør dig egnet til jobbet, hvad du kan tilføre arbejdspladsen o.lign. Husk også at vedlægge dit CV. Ansøgningen behøver ikke at være på norsk, da næsten alle arbejdsgivere uden at tøve vil gennemlæse og acceptere danske ansøgninger.

 

Løn som sygeplejerske i Norge

Nedenfor ses de gennemsnitlige lønninger for sygeplejersker i forskellige brancher og ansættelsessteder i Norge. Husk på at der kan være store individuelle lønforskelle og at nyuddannede normalt tjener mindre end gennemsnittet.

Stilling Branche Ansættelsessted Løn (år/måned) Antal
Sygeplejersker Sundhedstjenester  Den offentlige sektor 462.000/38.500 8.114 
Sygeplejersker Sundheds- og omsorgstjenester  Kommuner og regioner 488.400/40.700  6.3200 
Sygeplejersker Sundhedstjenester   Kommuner og regioner 478.800/39.900  2.005 
Sygeplejersker  Sygehuse  Den private sektor 474.00/39.500  867 
Sygeplejersker  Pleje- og omsorgstjenester i institutioner Den private sektor 458.400/38.200  446 

Kilde: ssb.no

Bonusser og tillæg

 • Startbonus: Nogle norske virksomheder og kommuner tilbyder startbonusser på op til 50.000 NOK til norske såvel som danske sygeplejersker ved ansættelsens start. Dette er naturlivgvis et forsøg på at gøre stillingen mere attraktiv end de mange andre på markedet.
 • Tillæg: Ligesom i Danmark er tillæg næsten altid en del af lønpakken i Norge og arbejder man i weekender, om natten, på helligdage o.lign. vil lønnen derfor være endnu højere end den aftalte løn.
 • Natarbejde: Sygeplejersker der arbejder om natten tjener typisk omkring 500.000 NOK (de fleste steder i Norge) – og det er uden nattillæg!

 

Autorisation

For at måtte arbejde som sygeplejerske i Norge, skal man have en autorisation fra Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, som man dog nemt får, hvis man er uddannet sygeplejerske i Danmark.

Antallet af autoriserede danske sygeplejersker er steget enormt de seneste år og har ligget på 600 – 900 pr. år siden 2010 (i 2008 var der kun 136 autorisationer!).

 

Norske stillingsbetegnelser i sygeplejefaget

Herunder finder du en oversigt over de danske og norske ord for forskellige stillinger og specialer inden for sygeplejefaget:

Dansk betegnelse Norsk betegnelse
Akutsygeplejerske Akuttsykepleier
Allergi, eksem og lungesygdom Allergi, eksem og lungesykdom
Anæstesisygeplejerske Anestesisykepleier
Børnesygeplejerske Barnesykepleier
Virksomhedssygeplejerske Bedriftssykepleier
Dermatologisk sygeplejerske Dermatologisk sykepleier
Diabetessygeplejerske Diabetessykepleier
Gastrosygeplejerske Gastrosykepleier
Geriatri og demens Geriatri og demens
Sundhedssygeplejerske Helsesøster
Hjemmesygeplejerske Hjemmesykepleier
Hygiejnesygeplejerske Hygienesykepleier
Intensivsygeplejerske Intensivsykepleier
Jordemoder Jordmor
Kardiologisk sygeplejerske Kardiologisk sykepleier
Kræftsygeplejerske Kreftsykepleier
Lungesygeplejerske Lungesykepleier
Neurokirurgi Nevrokirurgi
Neurosygeplejerske Nevrosykepleier
Operationssygeplejerske Operasjonssykepleier
Ortopædi Ortopedi
psykiatrisk sygeplejerske Psykiatrisk sykepleier
reumatologisk sygeplejerske Revmatologisk sykepleier
Rehabiliteringssygeplejerske * Slagsykepleier *
Stomisygeplejerske Stomisykepleier
Sårsygeplejerske Sårsykepleier
Urologisk sygeplejerske Urologisk sykepleier
Øre-næse-halskirurgisk sygeplejerske Øre-nese-hals sykepleiere

* Den danske betegnelse rehabiliteringssygeplejerske kan dække over flere fagområder, hvor den norske betegnelse slagsykepleier kun dækker over sygeplejersker med speciale i patienter, der har haft slagtilfælde (apopleksi). Den danske betegnelse er med andre ord mere bred end den norske.

 

Nyttige links


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: