Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Uddannelse i Norge

Som dansker er det forholdsvist nemt at studere i Norge, da man kan “tage sin SU med” – dvs. få den udbetalt af den danske stat selvom man studerer i Norge.

Hertil kommer, at de danske gymnasiale uddannelser giver adgang til de samme videregående uddannelser i Danmark og Norge; dvs. alle de uddannelser der er tilgængelige i Danmark, er også tilgængelige i Norge.

På samme måde anerkendes uddannelserne også på lige fod i begge lande. I praksis kan man derfor næsten altid bruge sin danske uddannelse til at arbejde i Norge.

 

Anerkendelse af uddannelse i Norge

Siden de nordiske lande i 1972 indgik en aftale om et nordisk kulturelt samarbejde, har borgerne i Norden kunne uddanne sig på tværs af grænserne. Dette betyder også, at langt de fleste uddannelser anerkendes på tværs af de nordiske grænser.

 

Adgangsgivende gymnasielle uddannelser

Hvis du har taget en gymnasiel uddannelse i Danmark og ønsker at søge ind på en videregående uddannelse i Norge (f.eks. på et universitet), kan dette normalt lade sig gøre. Tommelfingerreglen er, at hvis du kan komme ind på den ønskede uddannelse i dit hjemland, kan du også komme ind på samme uddannelse i Norge – men der findes naturligvis undtagelser fra reglen.

Hvis du på forhånd vil undersøge, om din uddannelse er adgangsgivende til en specifik uddannelse i Norge, kan du kontakte Samordna opptak i Norge. Dette bør gøres i god tid.

 

Uddannelser og job

Som nævnt indledningsvist anerkendes uddannelserne på tværs af grænserne i de nordiske lande. Dette gælder både akademiske og erhvervsfaglige uddannelser. På samme måde kræves der heller ingen særlige tilladelser eller autorisationer for at udføre sit erhverv, hvis man f.eks. er elektriker, VVS-installatør el.lign.

Det bør dog nævnes, at det altid er den enkelte arbejdsgiver, der vurderer, om du har rette kompetencer i en given stilling og at disse ikke nødvendigvis hænger direkte sammen med din uddannelsesmæssige baggrund. Husk på at mange andre faktorer – som f.eks. sprog, erfaring, specialiseringer osv. – kan være have indflydelse på, om man får et job eller ej. 

 

Videregående uddannelser i Norge

I Norge findes der følgende uddannelsessteder for videregående uddannelser:

  • Universiteter
  • Høyskoler
  • Videnskabelige høyskoler

Universiteterne er i vidt omfang universiteter som vi kender dem fra Danmark og andre europæiske lande.

Høyskolerne (kan også staves høgskoler) derimod minder mest om de danske professionshøjskoler og kendetegnes bl.a. ved, at undervisningen foregår i mindre klasser og indebærer mere opfølgning end på universiterne, hvor undervisningen primært foregår ved store forelæsninger og selvstudium uden megen opfølgning. Høyskolerne inddrager også mere projektarbejde i undervisningen end universiteterne.

På alle uddannelsessteder i Norge anvender man det internationale karaktersystem, hvor karakterne angives med bogstaver fra A til F. På samme måde er de afsluttende grader også internationale.

 

Optagelse på et studie

Der findes to studietyper med hver deres ansøgningsproces i Norge:

  • Offentlige uddannelser: Alle ansøgninger om optagelse på offentlige uddannelser foregår via Samordna opptaks hjemmeside. Selvom offentlige uddannelser er gratis, skal alle studerende betale en halvårlig semesterafgift, som kommer de studerende til gode i form af rabatter og tilbud på forskellige services inden for træning, sundhed o.lign.
  • Private uddannelser: For at blive optaget på en privat uddannelsesinstitution skal du henvende dig direkte til den institution, du ønsker at blive optaget på. De private uddannelser koster penge og har alle deres individuelle prissystemer.

Du kan se en komplet oversigt over samtlige uddannelser og uddannelsessteder i Norge her.

 

Statens Uddannelsesstøtte (SU) i Norge

Som dansk statsborger der studerer i Norge (eller et andet nordisk land), vil du i de fleste tilfælde være berettiget til SU (Statens Uddannelsesstøtte) fra Danmark – dvs. du får udbetalt SU’en fra den danske stat, selvom du studerer i Norge.

Kravet for at kunne modtage SU’en er, at du opfylder de generelle betingelser for kunne modtage støtten samt at du som minimum skal have boet i Danmark i en sammenhængende periode på 2 år inden for de seneste 10 år.

Vær opmærksom på at reglerne for hvor meget du må tjene på at arbejde ved siden af din SU, fortsat gælder, selvom du bor i Norge.

 

Studieboliger i Norge

Som studerende i Norge har man normalt to muligheder for at finde en bolig:

  • En studiebolig via en studenterforening
  • En bolig fra det private boligmarked

Sidstnævnte er typisk en lille billig lejlighed eller en større lejlighed, som deles af flere studerende/lejere. Studieboliger på det private boligmarked finder man frem til på samme måde som man finder alle øvrige boliger i Norge – læs evt. mere herom i vores artikel om at finde bolig i Norge.

 

Studenterforeninger

Alle offentlige uddannelsessteder der udbyder videregående uddannelser (dvs. universiteter og høyskoler) har en studenterforening (studentsamskipnad), som typisk har et antal boliger, der udelukkende udlejes til de studerende på uddannelsesstedet.

De største fordele ved studenterforeningernes boliger er, at de som regel ligger tæt på uddannelsesstedet og typisk også er billigere end boligerne på det private marked. Nogle af foreningerne har endda et antal boliger reserveret til udenlandske studerende og dem kan man som dansker med fordel ansøge.

Som med al anden boligsøgning er det vigtigt, at man starter i god tid og søger ihærdigt, når man vil finde en studiebolig i Norge. Du finder en oversigt over alle de norske studenterforeninger her.

 

Boligstøtte

Studerende har som udgangspunkt ikke ret til boligstøtte i Norge, men hvis man har børn samtidig med, at man studerer, kan man være berettiget til støtten. Husbankens kalkulator til beregning af boligstøtte giver dig en ide om, hvor meget boligstøtte du er berettiget til, og om du i det hele taget er berettiget.

Ansøgninger og spørgsmål om boligstøtte skal som udgansgpunkt rettes til NAV.

 

Udenlandske studerende i Norge

Herunder ses en oversigt over antallet af udenlandske studerende i Norge samt deres antal efter oprindelsesland:

Nationalitet 2013/2014
Sverige 2 008
Rusland 1 136
Danmark 872
Tyskland 864
Kina 770
Polen 556
Nepal 447
Iran 413
USA 394
Island 368
Ukraine 340
Storbritannien 316
Pakistan 312
Holland 308
Finland 306
Litauen 304
Etiopien 266
Filippinerne 241
Ghana 224
Frankrig 196
Indien 195
Rumænien 191
Spanien 185
Italien 147
Letland 125
Irak 120
Afghanistan 101
Bosnien-Hercegovina 90
Andre og uspecificerede 10.190

Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: