Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Vejafgifter, bompenge og BroBizz på betalingsveje i Norge

Der findes omkring 50 betalingsveje i Norge, hvor man skal passere et betalingsanlæg for at betale vejafgift (også kaldet bompenge).

Selvom langt de fleste anlæg er automatiske, findes der stadig enkelte, hvor det kun er muligt at betale manuelt. I praksis findes der to løsninger, som gør det nemt at passere anlæggene:

  • Visitors Payment
  • BroBizz®

I denne artikel gennemgår vi de praktiske aspekter af begge løsninger. Herudover kan du også læse om, hvad du skal gøre, hvis du hverken har Visitors Payment eller BroBizz®. Der findes også en tredje løsning – ØresundsBizz® – som vi dog ikke kommer nærmere ind på i denne artikel.

 

Hvor i Norge skal man betale vejafgift?

I Norge findes der ca. 50 bomstationer, hvor man skal betale vejafgift/bompenge. Du finder en liste over alle de norske bomstationer her.

Størstedelen af alle bomstationerne er fuldautomatiske, men der findes også andre, som kræver manuel betaling.

Til forskel fra mange andre lande er der i Norge ingen fysiske bomme ved bomanlæggene og der er heller intet personale, man kan spørge til råds. Derfor er det bedst at have en bompengeordning – som f.eks. Visitors Payment eller BroBizz® – når man skal køre i Norge.

 

Kan jeg bruge BroBizz?

Hvis du har BroBizz® fra Danmark eller Sverige, kan du køre igennem alle de norske betalingsanlæg, som er mærket med AutoPASS. Når du passerer et betalingsanlæg, registreres din passage automatisk på din Brobizz®-konto (ligesom når du passerer Storebælts- eller Øresundsbroen).

Du kan med andre ord springe køen og den manuelle betaling over, hvis du har BroBizz® ved at køre i AutoPASS-banen. I de fuldautomatiske anlæg slipper du også for at skulle vente i flere måneder på en faktura med vejafgiften for passagen, når du har BroBizz®.

 

Du finder en oversigt over alle de steder, hvor din BroBizz® virker her.

Husk i øvrigt at placere din BroBizz® korrekt; dvs. i forruden oppe ved bakspejlet, hvor den nemt kan registreres af radiobølgerne. Hvis ikke din BroBizz® virker, signaleres dette med et kamera-symbol eller via lamper i vejsiden. Læs evt. mere om at placere sin BroBizz® korrekt her.

Hvis du uretmæssigt får et strafgebyr (dvs. hvis du har BroBizz®, men den ikke virkede ved passering af betalingsanlægget), kan du kontakte BroBizzs® kundeservice. Dette kan også helt undgås, hvis du indtaster dit registreringsnummer hos BroBizz A/S (under ‘Min konto’).

 

Hvad hvis jeg ikke har BroBizz?

De fleste bompengeanlæg er en del af AutoPASS, som er et elektronisk bompengesystem. Nogle bomstationer har dog deres egne baner til manuel betaling.

Hvis du skal bruge bil i Norge anbefales det derfor, at du benytter dig af AutoPASS i Visitors Payment. Med Visitors Payment kan man passere alle bomstationer, som er mærket med AutoPASS uden at skulle stoppe. Ved de manuelle bomstationer med forskellige betalingsmuligheder kører man i Autopass-baner, når man har Visitors Payment.

Visitors Payment kan oprettes i op til 14 dage efter, at man har passeret en bomstation i AutoPASS-banen uden at betale.

Du kan læse mere om Visitors Payment her.

 

Hvad hvis jeg ikke har BroBizz eller Visitors Payment?

Hvis man hverken har BroBizz® eller Visitors Payment, risikerer man at skulle betale en tillægsafgift, når man kører igennem de manuelle bomstationer uden at betale. 

Passerer man derimod et automatisk bompengeanlæg, får køretøjets ejer tilsendt en faktura med vejafgiften med posten nogle måneder efter passagen (fra Euro Parking Collection plc [EPC] i London). Hvis ikke man ønsker dette, kan man i nogle tilfælde betale vejafgiften på servicestationer makerede med KR-service i nærheden af bompengeanlægget.

Vær opmærksom på at der pålægges store gebyrer, hvis du kører “ulovligt” igennem den automatiske bane ved bompengeanlæg, hvor der findes en manuel betalingsbane (ved passage af bompengeanlæg uden manuel betalingsbane pålægges der som intet ekstra gebyr).

 

Besøg af flere lande end Norge

Hvis du skal besøge flere lande end Norge, skal du gøre brug af EasyGo-ordningen. EasyGo er et samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Østrig, der gør det hurtigere og nemmere at køre på betalingsvejene i disse lande. Dette gælder også på færgeruterne mellem Danmark og Sverige samt Danmark og Tyskland.

Du kan læse mere om ordningen på EasyGos hjemmeside.

 

Kommercielle tunge køretøjer

Fra 1. januar 2015 skal alle kommercielle køretøjer med en totalvægt på over 3,5 tons have installeret en betalingsbrik. Dette gælder både norske og udenlandske køretøjer.

Du kan læse mere om lovkravet her og om selve brikken her.

 

Andre gode råd

  • Registreringsnummer: Hvis du ofte kører i Norge, er det hensigtsmæssigt at kontakte BroBizz A/S eller Øresundsbron for at registrere din bils registreringsnummer. Herved kan de norske bomstationer selv hæve vejafgiften fra din BroBizz®-konto, hvis ikke BroBizzen® virker.
  • Betalingskort: Sørg altid for at dit betalingskort er opdateret (dvs. gyldigt) hos BroBizz®/Storebælt/Øresundsbron, da din BroBizz® ellers ikke virker. Dette gælder naturligvis både i Danmark, Norge og andre lande. Husk i øvrigt at dit betalingskort skal være gyldigt minimum 3 måneder frem, når du registrerer det online. Betalingskort kan i øvrigt registreres i op til 3 dage efter, at du har passeret en betalingsstation i Norge.
  • Bedste rabat: Hvis du ofte bruger din BroBizz® på bestemte færger, bompengeanlæg eller broer, bør du kontakte selskabet, der administrerer passagen og lave en tillægsaftale for at få den optimale rabat.

Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: