Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Vikar sygeplejerske i Norge

At arbejde som vikar sygeplejerske i Norge giver en lang række fordele i forhold til arbejdet som sygeplejerske i Danmark; især i forhold til løn, arbejdsområder, arbejdsforhold, praktiske forhold osv. Hertil kommer, at den udlandserfaring man tilegner sig, er en klar fordel, når man i fremtiden skal søge job i Danmark (eller andre lande).

Ulemper er der ikke mange af, men man skal altid vogte sig for “dårlige” vikarbureauer, der ikke holder, hvad de lover. Man skal også være opmærksom på, at man normalt ikke kan blive fastansat på samme arbejdssted, hvor man har arbejdet som vikar, selvom man ønsker dette.

 


OBS: Denne artikel omhandler udelukkende vikar sygeplejersker – læs også vores artikel om sygeplejersker i Norge her.


 

 

Fordele

Der er adskillige fordele ved at være vikar sygeplejerske, som andre sygeplejersker normalt ikke nyder af:

  • Udgifter: Vikarbureauet betaler normalt de fleste faste udgifter forbundet med opholdet i Norge såsom rejser til og fra Norge, husleje og arbejdsforsikring.
  • Bolig: Næsten alle vikarbureauer sørger for bolig til deres vikarer. Boligerne stilles som regel til rådighed af den virksomhed, som vikaren skal arbejde for og er derfor ofte placeret tæt på arbejdsstedet. Nogle steder bor man i boligkomplekser, som er direkte tilknyttet sygehuset (de kan endda være en fysisk del af sygehuset), hvilket både kan indebære fordele og ulemper. I disse tilfælde vil man typisk bo sammen med andre sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale. 
  • Skat: Nogle bureauer hjælper også deres vikarer korrekt håndtering af skat og eventuelle problemer i samme forbindelse. Om man skal betale dansk eller norsk skat, afhænger primært af vikariatets længde samt om man har en bolig i Danmark eller ej. Læs evt. mere om skat i Norge her.
  • Tilpassede vikariater: De fleste vikarbureauer tilbyder vikariater af forskellige varigheder (dvs. både korte og lange).
  • Papirarbejde: Som vikar sygeplejerske skal du normalt kun koncentrere dig om at dit arbejde, da næsten alle andre praktiske opgaver varetages af vikarbureauet. Eksempler herpå inkluderer indhentelse af autorisation til at arbejde som sygeplejerske i Norge, arbejdsmæssige aftaler og lønforhandling med arbejdsgiveren, tegning af de nødvendige forsikringer mv.

 

Ulemper

  • Vikarbureauer: Ikke alle vikarbureauer er skabt ens; nogle yder god service overfor deres vikarer, hvor andre yder ringe service. Problemerne består ofte i løfter der ikke holdes fra bureauets side; dvs. løn der ikke udbetales eller udbetales for sent, papirarbejde der ikke ordnes som lovet, rejser eller andre udgifter der ikke dækkes osv. Nogle vikarbureauer har desuden mindre etik end andre; f.eks. kan de være aggressive i forhold i deres kontakt til vikarerne (f.eks. ringe flere gange dagligt for at presse vikaren til at tage et job) eller bevidst love mere end de kan holde. Det bedste råd her er, at holde sig til de større bureauer samt at undersøge de enkelte for dårlig omtale på internettet, inden man kontakter dem for jobtilbud.
  • Fastansættelse: Det ligger i et vikariats natur, at der ikke er tale om en fastansættelse og langt de fleste vikarbureauer har bindende aftaler med arbejdsgiverne om, at vikarerne ikke må fastansættes efter vikariatets ophør. Derfor er det desværre ikke altid muligt, at blive fastansæt hos samme arbejdsgiver efter vikariatet afsluttes. Hvis man ønsker at fortsætte med at arbejde i Norge efter vikariatets ophør, er der heldigvis gode muligheder i kraft af landets store mangel på sygeplejersker. Man kan med andre ord nemt finde et nyt job, hvis man vil – og man behøver ikke at bruge et vikarbureau.

 

Hvad skal jeg selv sørge for?

De fleste vikarbureauer vil instruere dig i, hvad du skal gøre når du kommer til Norge. Du skal f.eks. møde personligt op på ét af landets skattekontorer umiddelbart efter din ankomst til Norge. Her skal du melde din flytning til folkeregistret og ansøge om et D-nummer. Læs evt. mere om at flytte til Norge her.

 

OBS: Denne artikel omhandler udelukkende fordelene og ulemperne ved at arbejde som vikar sygeplejerske – læs også vores artikel om sygeplejersker i Norge her.


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: