Jobbeskrivelse

Palliativ enhet er en del av avdeling for kreft- og blodsykdommer.

Palliativ enhet er en kompetansebase for palliasjon i fylket. Vi har 3 senger og ambulant team internt i sykehuset og utadrettet til kommunehelsetjenesten. Palliativ enhet er en aktiv utrednings- og behandlingsenhet bemannet med erfarne sykepleiere og leger. Fysioterapeut og prest er fast tilknyttet enheten.

Vi søker etter sykepleier med videreutdanning i onkologi/palliasjon eller annen relevant videreutdanning. Sykepleiere med kompetanse og erfaring i møte med kreftpasienter kan også søke. Stillingene inngår i turnusarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk pasient/pårørende oppfølging på enheten
 • Råd og veiledning til annet helsepersonell, både internt på sykehuset og til Hjemmesykepleien og sykehjem
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten er et satsningsområde for enheten

Kvalifikasjoner

 • Innsikt i og erfaring med behandling/pleie av alvorlig syke kreftpasienter.
 • Gode fagkunnskaper og interesse for fagutvikling.

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Være nyskapende, selvstendig og initiativrik
 • Ha gode evner til samarbeid med forskjellige faggrupper og personer
 •  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Trivsel i et godt arbeidsmiljø
 • Ukentlig undervisning med faglig påfyll
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Om Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark (ST) er et allsidig akuttsykehus med tilbud flere steder i Telemark. Hovedsykehuset ligger i Skien.